1. Pühendunud, usaldusväärne ja asjatundlik partner

    Koostöös kliendiga mõistame tema eesmärke, oleme paindlikud ja pakume lahendusi. Täidame oma lubadused. Hoolime kliendi, koostööpartneri ajast, varast ja ohutusest. Tegutseme loogiliselt, järjepidevalt ja kasutame kaasaegseid töövõtteid ja tehnoloogiaid.

  2. Hea töökeskkond

    Ehitus5Eco on oma töötajatele ettevõte, kus on hea töötada. Soodustame oma töötajate teadmiste ja oskuste arengut. Hindame oma inimestes erialaseid oskusi, koostöötahet, initsiatiivikust ning positiivset meelt.

  3. Pikaajaline koostöö

    Oleme koostööpartnerile ettevõte, kes hindab ja arendab pikaajalisi koostöösuhteid.

Hoonete ehitamine ja renoveerimine peatöövõtu- ning projektijuhtimise meetodil

Ehitus5ECO on 2009. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ehitusettevõte. Keskendume hoonete ehitamisele ja renoveerimisele peatöövõtu- ning projektijuhtimise meetodil. 

Ettevõttes töötab täna üle 47 inseneri ja ehitusspetsialisti. Meeskonnas on hea tasakaal pika töökogemuse ja noorusliku entusiasmi vahel.

 

Tegevusload

Ehitusjuhtimine EEJ002078
Ehitamine EEH004366
Ehitiste ekspertiiside tegemine EEK000820
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine EPE000695
Omanikujärelevalve EEO002541
Projekteerimine EEP002180
Lifti paigaldamine TLP000008
Elektritööd TEL002284
Ehitamine ja hooldamine FEH000492
Projekteerimine FPR000337
Restaureerimise tegevusloa nr: E 454/2009-E

Viimase 3 aasta majandustulemused (tuhat eurot):

2021 käive 32 817, kasum 1 360;

2022 käive 46 254, kasum 2 050;

2023 käive 42 239 kasum  2 064.

Ehitus5Eco kvaliteedi- keskkonna ja töötervishoiu poliitika

Juhtimissüsteem

Kvaliteedijuhtimissüsteem

Ehitus5ECO OÜ juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele.

Perioodil 1.12.2011 kuni 30.04.2012 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel BrainTeam OÜ poolt läbi ISO juhtimissüsteemide juurutamine ning Bureau Veritas Eesti OÜ poolt sertifitseerimine.Projekt sai tuge EAS-i teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.