Ehitus5ECO on kaasaegne ja arenev hea töökeskkonnaga ettevõte – siin on hea võtta vastu uusi väljakutseid, tunda rõõmu ja rahuldust tehtud tööst.

Insener

Oled oodatud projektijuhi, objektijuhi, objektiinseneri või eelarvestaja töökohale kandideerima, hindame koostöötahet, huvi eriala vastu, julgust ja oskust vastutada ning positiivset ellusuhtumist.

Saada CV

Praktika

Ehitus5ECO pakub võimalust panna ennast proovile kogenenud inseneri käe all ja tunda rõõmu reaalsest elust ehitusplatsil ja müügiosakonnas.

Saada CV

Ehitustööline

Oodatud on üldehitustööde meistrid (puusepad, betoneerijad, müürsepad).

Ehitus5ECO väärtustab oma tublide töömeeste  ja spetsialistide panust. Meie töömees peab olema motiveeritud, varustatud heade tööriistadega ja saama heade töötulemuste eest väärilist palka. Hea meister on see, kes tunneb uhkust oma tehtud töö üle ja lähtub põhimõttest, et hea töö kiidab tegijat.

Saada CV

Helista personalijuhile tel. 6622608