Ehitus5Eco kvaliteedi- keskkonna ja töötervishoiu poliitika

 

EHITAME KLIENDILE

Me hoolime kliendi vajadustest, mõistame tema eesmärke ning oleme paindlikud ja ehitame vastutustundlikult kõiki nõudeid s.h seaduslikke nõudeid järgides.

EHITAME TÄHTAEGSELT

Ehitades peame kinni vahe- ja lõpptähtaegadest.

EHITAME TARGALT

Meie töötajad peavad olema parima teadmiste, oskuste ja pädevusega. Tegutseme loogiliselt, järjepidevalt ja kasutame kaasaegseid töövõtteid ja tehnoloogiaid.

EHITAME JÄTKUSUUTLIKULT JA KESKKONDA SÄÄSTVALT

Kasutame energiaressursse, tehnoloogiaid ja materjale säästlikult.
Töid tehes planeerime ja tekitame keskkonnale võimalikult vähe keskkonna kahjustusi ja reostust.

EHITAME OHUTULT

Järgime enda ja alltöövõtjate tööohutusnõudeid , analüüsime oma tegevusi, ohutegureid.
Loome töötajale tervislikud töötingimused ja parendame neid vaadates tulevikku.

 

Andres Neemre
Juhatuse liige
14.01.2019