www.kakumaekodu.ee. Põlde tn 14, Vähi tn 6 kortermajade projekteerimine ja ehitamine Kakumäel.