Ridamaja Kristiines

Räägu 55, Tallinn

Esmakordselt pakkusime võimalust kliendil ise välja töötada ja enda jaoks lahendada kodu siseplaneering uues ridamajas.

Arvestades klientide erisoove ja tugevat oma nägemust tuleviku kodust, olime suuremate bokside puhul valmis kliendile andma võimaluse ise oma ridamaja boksi planeering lahendada. Küll aga seadsid maja arhitektuuriline lahendus ja kinnistu detailplaneering mõned piirangud, mis võtsime arvesse bokside siselahenduste väljatöötamisel.